NIEMIECKI STANDARDOWY

Kurs, który rozwija wszystkie umiejętności niezbędne do prawidłowego posługiwania się językiem niemieckim: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu.

Liczba godzin: 32 godziny lekcyjne w semestrze (każda godz. lekcyjna to 45 min.)

Czas trwania kursu: 16 tygodni (jeden semestr)

Ilość semestrów: 2 (pierwszy od X do II, drugi od II do VI)

Poziomy: podstawowy lub średnio-zaawansowany

Grupy: do 5 osób

Zajęcia: 1 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne

Cena kursu za semestr: 608 zł (19 zł / godz. lekcyjna 45 min.)

NIEMIECKI STANDARDOWY INTENSYWNY

Kurs, który rozwija wszystkie umiejętności niezbędne do prawidłowego posługiwania się językiem niemieckim: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu.

Liczba godzin: 64 godziny lekcyjne w semestrze (każda godz. lekcyjna to 45 min.)

Czas trwania kursu: 16 tygodni (jeden semestr)

Ilość semestrów: 2 (pierwszy od X do II, drugi od II do VI)

Poziomy: podstawowy lub średnio-zaawansowany

Grupy: do 5 osób

Zajęcia: 2 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne

Cena kursu za semestr: 1216 zł (19 zł / godz. lekcyjna 45 min.)

NIEMIECKI DLA DZIECI

Kurs mający na celu rozwijanie umiejętności językowych, którego program nauczania dostosowany jest do wymogów nowej podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Liczba godzin: 16 godzin zajęć w semestrze (każda godz. zajęć to 60 min.)

Czas trwania kursu: 16 tygodni (jeden semestr)

Ilość semestrów: 2 (pierwszy od X do II, drugi od II do VI)

Poziomy: dostosowane do grup wiekowych (klasy 1-6 szkoły podstawowej)

Grupy: do 5 osób

Zajęcia: 1 x w tygodniu po 1 godz. zajęć

Cena kursu za semestr: 416 zł (26 zł / godz. zegarowa 60 min.)

NIEMIECKI MATURALNY

Kurs, którego celem jest przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Liczba godzin: 60 godzin lekcyjnych (każda godz. lekcyjna to 45 min.)

Czas trwania kursu: 30 tygodni (od października do maja)

Poziomy: podstawowy lub rozszerzony

Grupy: do 5 osób

Zajęcia: 1 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne

Cena kursu: 1140 zł (19 zł / godz. lekcyjna 45 min.)

NIEMIECKI ÓSMOKLASISTY

Kurs, którego celem jest przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego.

Liczba godzin: 50 godzin lekcyjnych (każda godz. lekcyjna to 45 min.)

Czas trwania kursu: 25 tygodni (od października do kwietnia)

Grupy: do 5 osób

Zajęcia: 1 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne

Cena kursu: 950 zł (19 zł / godz. lekcyjna 45 min.)

Płatności:

Uczestnicy w/w kursów mają do wyboru dwie formy płatności:
- Płatność gotówką (w siedzibie firmy).
- Płatność przelewem

Możliwe jest dokonanie płatności za kurs w 2 równych ratach.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty minimum pierwszej raty przed dniem rozpoczęcia kursu.

Uwaga: Powyższe warunki dotyczące kursów, ich cen oraz płatności obowiązują dla grup liczących 5 osób.
Warunki dla grup 2-4 osobowych są uzgadniane indywidualnie.

NIEMIECKI INDYWIDUALNY, KOREPETYCJE, KONWERSACJE

Cena: 70 zł / godz. lekcyjna (45 min) lub 80 zł / godz. zegarowa (60 min)
Termin: do indywidualnego uzgodnienia


Academy Of Languages Edmund Symanowicz
ul. Zielona 7, 62-800 Kalisz
Tel.: 608 065 939, E-mail:
info@aol.kalisz.pl