Oferujemy stacjonarne kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kadra pracująca w naszej szkole posiada dyplomy wyższych uczelni w zakresie filologii języków obcych, a także doświadczenie w nauczaniu.

W nauczaniu języków obcych stawiamy na rozwój wszystkich sprawności językowych tzn. słuchania, mówienia, czytania i pisania, które w równym stopniu potrzebne są w procesie komunikacji językowej.

Zajęcia prowadzimy w małych grupach (maksymalnie 6 osób) w siedzibie szkoły w specjalnie przeznaczonych do nauki wygodnych i przestronnych pomieszczeniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt oraz pomoce naukowe. Kwalifikacja do grup odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej lub testu.

Zapisy na kursy odbywają się we wrześniu w godzinach 16:00-19:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie szkoły.

Zajęcia w ramach kursów standardowych rozpoczynają się w październiku i trwają do końca czerwca. Nauka odbywa się w dwóch semestrach: jesienno-zimowym X-II i wiosenno-letnim II-VI z przerwą w okresie świąt i ferii zimowych. Kursy maturalne trwają od października do maja, a ósmoklasisty od października do kwietnia. Wykaz dni i godzin, w których odbywają się zajęcia dostępny jest w siedzibie szkoły po zakończeniu rekrutacji w ostatnich dniach września.

W trakcie trwania kursów na bieżąco odbywają się testy i sprawdziany umiejętności. Sprawdzanie postępów w nauce mobilizuje do pracy i osiągania wyznaczonych celów oraz stanowi czynnik motywujący do dalszej nauki. Na zakończenie roku szkolnego wystawiamy dyplomy zaświadczające o uczestnictwie w kursie.

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych kursów nauki danego języka dostępne są po kliknięciu w odpowiedni odnośnik umieszczony w górnej części strony.

Osobom na wszystkich poziomach zaawansowania zainteresowanym nauką w trybie indywidualnym oferujemy kursy indywidualne, korepetycje lub konwersacje w terminach do indywidualnego uzgodnienia. Pomagamy:
- w bieżącej nauce w zakresie szkoły podstawowej, szkoły średniej i szkół wyższych,
- w przygotowywaniu się do egzaminów maturalnych, ósmoklasisty i innych egzaminów,
- w rozwijaniu umiejętności językowych osobom zatrudnionym w zagranicznych firmach oraz osobom wyjeżdżającym za granicę.

Na naszych lekcjach panuje zawsze miła atmosfera. Zapraszamy do wspólnej nauki.


Academy Of Languages Edmund Symanowicz
ul. Zielona 7, 62-800 Kalisz
Tel.: 608 065 939, E-mail:
info@aol.kalisz.pl