Oferujemy wszelkiego rodzaju tłumaczenia, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego w zakresie języka angielskiego i niemieckiego.
Nasza firma nie jest płatnikiem VAT-u.

Cennik tłumaczeń ustnych:


Stawka za jedną godzinę tłumaczenia lub pozostawania tłumacza do dyspozycji zleceniodawcy wynosi 120 zł. Dodatkowo doliczamy koszty dojazdu do miejsca wykonania zlecenia w wysokości połowy stawki tłumaczeniowej za godzinę tj. 60 zł.
Dla wszystkich spotkań lub wyjazdów powyżej 8 godzin cena wynosi 960 zł za dobę.

Cennik tłumaczeń pisemnych:


Z języka obcego (angielski, niemiecki) na język polski:
Tryb zwykły: 50 zł / strona
Tryb pilny: 60 zł / strona

Z języka polskiego na język obcy (angielski, niemiecki):
Tryb zwykły: 60 zł / strona
Tryb pilny: 70 zł / strona

Zasady wyliczania stron w tłumaczeniach zwykłych:

1. Za stronę tłumaczenia zwykłego przyjmuje się 1800 znaków ze spacjami. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) a za spacje uzasadnione budową zdania przerwy między nimi.

2. Jeśli liczba znaków przetłumaczonego dokumentu przekroczy liczbę 1800 znaków, to wtedy:
- zaokrąglamy następną stronę do połowy, jeśli liczba znaków za spacjami nie przekroczy kolejnych 900 znaków
- zaokrąglamy następną stronę do pełnej strony, jeśli liczba znaków za spacjami przekroczy kolejne 900 znaków

3. Metoda wyliczenia ilości stron:
Ilość stron tłumaczenia zwykłego sprawdzana jest tylko w wersji elektronicznej tłumaczenia (plik programu Word). Liczbę znaków sprawdza się w komputerze automatycznie np. w programie Word 2007 jest to Statystyka wyrazów w zakładce "Recenzja", gdzie komputer sam podaje liczbę znaków ze spacjami. Przykładowo ukazuje nam się liczba 4700. Liczbę tę dzielimy przez 1800 co daje nam 2,611 czyli po zaokrągleniu zgodnie z punktem 2 uzyskujemy 3 strony obliczeniowe. Wyceny zawsze dokonujemy według tej metody niezależnie od wyglądu gotowego przetłumaczonego tekstu (wielkość czcionki, akapitów, marginesów etc.) i fizycznej ilości stron.

4. Ilość stron tłumaczenia obliczana jest na bazie przetłumaczonego tekstu - w języku przetłumaczonym. Na życzenie zleceniodawcy może zostać dokonana wstępna, szacunkowa wycena tłumaczenia na podstawie tekstu w języku źródłowym. Wycena ta nie wskazuje dokładnej ilości stron tłumaczenia, gdyż ilość stron tekstu po przetłumaczeniu może ulec zmianie.

5. Cena tłumaczenia może być podwyższona w przypadku dokumentów odręcznie pisanych, bądź nieczytelnych i poprzez to utrudniających pracę tłumaczowi. Cena może również ulec podwyższeniu przy tekstach specjalistycznych. Koszt usługi w takim przypadku będzie ustalany indywidualnie ze zleceniodawcą przed rozpoczęciem tłumaczenia.

6. Tłumaczenia realizujemy w trybie zwykłym (powyżej 3 dni roboczych) lub pilnym (w ciągu 3 dni roboczych). Od wyboru terminu zależy stawka za stronę przeliczeniową. Jeżeli zleceniodawca wyraźnie nie zaznaczy w zleceniu wyboru trybu pilnego, tłumaczenie realizowane będzie w trybie zwykłym.

Określone powyżej terminy realizacji tłumaczenia obowiązują dla zlecenia obejmującego do 3 stron tekstu. Terminy dla zleceń obejmujących powyżej 3 stron lub tekstów specjalistycznych oraz technicznych będą uzgadniane indywidualnie ze zleceniodawcą.

Dopuszcza się możliwość realizacji zlecenia w trybie ekspresowym (na następny dzień). Cena za tłumaczenie w trybie ekspresowym uzgadniana jest indywidualnie ze zleceniodawcą.


Academy Of Languages Edmund Symanowicz
ul. Zielona 7, 62-800 Kalisz
Tel.: 608 065 939, E-mail:
info@aol.kalisz.pl