Academy Of Languages - szkoła językowa, biuro tłumaczeń - angielski, niemiecki - kursy językowe, tłumaczenia - Kalisz Academy Of Languages - szkoła językowa - angielski, niemiecki - kursy językowe - Kalisz
Academy Of Languages Edmund Symanowicz, ul. Zielona 7, 62-800 Kalisz, Tel.: 608 065 939, E-mail: info@aol.kalisz.pl
Kursy języków obcych
Oferujemy stacjonarne kursy języka angielskiego i języka
niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kadra pracująca
w naszej szkole posiada dyplomy wyższych uczelni w zakresie
filologii języków obcych, a także doświadczenie w nauczaniu.
W nauczaniu języków obcych stawiamy na rozwój wszystkich
sprawności językowych tzn. słuchania, mówienia, czytania i
pisania, które w równym stopniu potrzebne są w procesie
komunikacji językowej.
Zajęcia prowadzimy w małych grupach (maksymalnie 8 osób) w
siedzibie szkoły w specjalnie przeznaczonych do nauki
wygodnych i przestronnych pomieszczeniach wyposażonych w
odpowiedni sprzęt oraz pomoce naukowe. Kwalifikacja do grup
odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej lub testu.
Zapisy na kursy odbywają się we wrześniu w godzinach 16:00-
19:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie szkoły.
Zajęcia w ramach kursów standardowych rozpoczynają się w październiku i trwają do końca czerwca. Nauka odbywa się w
dwóch semestrach: jesienno-zimowym X-II i wiosenno-letnim II-VI z przerwą w okresie świąt i ferii zimowych. Kursy
maturalne trwają od października do maja, a ósmoklasisty od października do kwietnia. Wykaz dni i godzin, w których
odbywają się zajęcia dostępny jest w siedzibie szkoły po zakończeniu rekrutacji w ostatnich dniach września.
W trakcie trwania kursów na bieżąco odbywają się testy i sprawdziany umiejętności. Sprawdzanie postępów w nauce
mobilizuje do pracy i osiągania wyznaczonych celów oraz stanowi czynnik motywujący do dalszej nauki. Na zakończenie
roku szkolnego wystawiamy dyplomy zaświadczające o uczestnictwie w kursie.
Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych kursów nauki danego języka dostępne są po kliknięciu w odpowiedni
odnośnik umieszczony w górnej części strony.
Osobom na wszystkich poziomach zaawansowania zainteresowanym nauką w trybie indywidualnym oferujemy kursy
indywidualne, korepetycje lub konwersacje w terminach do indywidualnego uzgodnienia. Pomagamy:
- w bieżącej nauce w zakresie szkoły podstawowej, szkoły średniej i szkół wyższych,
- w przygotowywaniu się do egzaminów maturalnych, ósmoklasisty i innych egzaminów,
- w rozwijaniu umiejętności językowych osobom zatrudnionym w zagranicznych firmach oraz osobom wyjeżdżającym za
granicę.
Na naszych lekcjach panuje zawsze miła atmosfera. Zapraszamy do wspólnej nauki.
Academy Of Languages - szkoła językowa - angielski, niemiecki - kursy językowe - Kalisz Academy Of Languages - szkoła językowa - angielski, niemiecki - kursy językowe - Kalisz