Academy Of Languages - szkoła językowa, biuro tłumaczeń - angielski, niemiecki - kursy językowe, tłumaczenia - Kalisz Academy Of Languages - szkoła językowa - angielski - kursy językowe - Kalisz
Academy Of Languages Edmund Symanowicz, ul. Zielona 7, 62-800 Kalisz, Tel.: 608 065 939, E-mail: info@aol.kalisz.pl
Stacjonarne kursy języka angielskiego
ANGIELSKI STANDARDOWY
Kurs, który rozwija wszystkie umiejętności niezbędne do prawidłowego posługiwania się językiem angielskim: mówienie,
pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu.
Liczba godzin: 34 godzin lekcyjnych w semestrze (każda godz. lekcyjna to 45 min.)
Czas trwania kursu: 17 tygodni (jeden semestr)
Ilość semestrów: 2 (pierwszy od X do II, drugi od II do VI)
Poziomy: podstawowy lub średnio-zaawansowany
Grupy: maksymalnie do 8 osób
Zajęcia: 1 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne
Cena kursu za semestr: 374 zł (11 zł / godz. lekcyjna 45 min.)
ANGIELSKI STANDARDOWY INTENSYWNY
Kurs, który rozwija wszystkie umiejętności niezbędne do prawidłowego posługiwania się językiem angielskim: mówienie,
pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu.
Liczba godzin: 66 godzin lekcyjnych w semestrze (każda godz. lekcyjna to 45 min.)
Czas trwania kursu: 17 tygodni (jeden semestr)
Ilość semestrów: 2 (pierwszy od X do II, drugi od II do VI)
Poziomy: podstawowy lub średnio-zaawansowany
Grupy: maksymalnie do 8 osób
Zajęcia: 2 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne
Cena kursu za semestr: 726 zł (11 zł / godz. lekcyjna 45 min.)
ANGIELSKI DLA DZIECI
Kurs mający na celu rozwijanie umiejętności językowych, którego program nauczania dostosowany jest do wymogów nowej
podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Liczba godzin: 17 godzin zajęć w semestrze (każda godz. zajęć to 60 min.)
Czas trwania kursu: 17 tygodni (jeden semestr)
Ilość semestrów: 2 (pierwszy od X do II, drugi od II do VI)
Poziomy: dostosowane do grup wiekowych (klasy 1-6 szkoły podstawowej)
Grupy: maksymalnie do 8 osób
Zajęcia: 1 x w tygodniu po 1 godz. zajęć
Cena kursu za semestr: 272 zł (16 zł / godz. zegarowa 60 min.)
ANGIELSKI MATURALNY
Kurs, którego celem jest przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Liczba godzin: 60 godzin lekcyjnych (każda godz. lekcyjna to 45 min.)
Czas trwania kursu: 30 tygodni (od października do maja)
Poziomy: podstawowy lub rozszerzony
Grupy: maksymalnie do 8 osób
Zajęcia: 1 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne
Cena kursu: 720 zł (12 zł / godz. lekcyjna 45 min.)
ANGIELSKI GIMNAZJALNY
Kurs, którego celem jest przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
Liczba godzin: 52 godziny lekcyjne (każda godz. lekcyjna to 45 min.)
Czas trwania kursu: 26 tygodni (od października do kwietnia)
Grupy: maksymalnie do 8 osób
Zajęcia: 1 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne
Cena kursu: 572 zł (11 zł / godz. lekcyjna 45 min.)
Płatności:
Uczestnicy w/w kursów mają do wyboru dwie formy płatności:
- Płatność gotówką (w siedzibie firmy).
- Płatność przelewem
Możliwe jest dokonanie płatności za kurs w 2 równych ratach.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty minimum pierwszej raty przed dniem rozpoczęcia kursu.
Uwaga: Powyższe warunki dotyczące kursów, ich cen oraz płatności obowiązują dla grup liczących minimum 5 osób.
Warunki dla grup 2-4 osobowych są uzgadniane indywidualnie.
ANGIELSKI INDYWIDUALNY, KOREPETYCJE, KONWERSACJE
Cena: 50 zł / godz. lekcyjna (45 min) lub 60 zł / godz. zegarowa (60 min)
Termin: do indywidualnego uzgodnienia
Płatność: bezpośrednio przed lub po zajęciach